Reklamacije

Postupak reklamacije neispravno isporučenih proizvoda


Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 88/2021). 

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.
Rok za prijavu fizičkog oštećenja nastalog u transportu je 24h od prijema paketa. Rok za prijavu fizičkog oštećenja proizvoda sa ličnim preuzimanjem je 24h od preuzimanja porudžbine.

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije. Rok od 15 dana prekida se dok se potrošač izjasni o predlogu prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni najkasnije 3 dana od prijema odgovora prodavca. Rok za rešavanje moze da iznosi najviše 18 dana.
Ukoliko se u propisanom roku kupac ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.
Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje sporova. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova putem tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora.

Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava ide u jednostavna tri koraka:

1.  Pošaljite Vaš zahtev našem operateru na adresu reklamacije@knjizare-vulkan.rs.

Obavezno navedite sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • e-mail adresu
  • broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

 2.  Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fakturu ili gotovinski račun, a na koverti napišite „reklamacija“ i broj dokumenta koji ste dobili. Molim Vas da ne zaboravite da priložite originalni dokument (fakturu ili gotovinski račun) jer bez nje, na žalost, nismo u mogućnosti da zamenimo robu.

3.  Nakon što reklamirana roba stigne u naše prostorije i izvrši se provera opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe. Robu ne možete ostaviti lično u nekoj od prodajnih objekata Knjižara Vulkan doo.

Izjava o povraćaju sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju kada nisu u mogućnosti da artikal za koji prihvataju reklamaciju zamene adekvatnim, drugim primerkom, Knjižare Vulkan se obavezuju da izvrše povrat sredstava Kupcu.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Knjižare Vulkan su u obavezi da povraćaj izvrše isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice. 

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.

Za kupce iz inostranstva troškovi zamene i povraćaja artikala idu na teret kupca.

Obaveštenje o prijemu i mestu reklamacije možete preuzeti ovde.

Obrazac reklamacionog zahteva možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o mogućem rešavanju sudskih sporova možete preuzeti ovde.